ไอซ์

” Everything negativepressure,challenge
is all an opportunity for me to rise.
ทุกสิ่งที่เป็นด้านลบไม่ว่าจะความกดดัน
หรือความท้าทายล้วนเป็นโอกาสให้เราฮึดสู้ “

อายุ 17 ปี ชอบการได้ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน กับครอบครัว และการทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในโรงเรียน และนอกสถานที่ ชอบการเล่นวอลเลย์บอล เล่นกีฬา เล่นเกม ฟังเพลง

รู้จักกันเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *