Category Lukkruoh

ไอซ์

ทีม Lukkruoh ธีรภัทร สัญยวิชัย ” Everything negativepressure,challengeis all an opportunity for me to rise.ทุกสิ่งที่เป็นด้านลบไม่ว่าจะความกดดันหรือความท้าทายล้วนเป็นโอกาสให้เราฮึดสู้ “ อายุ 17 ปี ชอบการได้ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน กับครอบครัว และการทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในโรงเรียน และนอกสถานที่ ชอบการเล่นวอลเลย์บอล เล่นกีฬา เล่นเกม ฟังเพลง รู้จักกันเพิ่มเติม

กิ๊ฟ

ทีม Lokkruoh ธมลวรรณ เพ็ชรประดับ ” อย่ากลัวที่จะก้าวช้าๆ แต่จงกลัวที่หยุดกับที่DO NOT BE AFRAID TO STEP SLOWLY BE AFRAID TO STAY STILLฉันมีความฝันและฉันจะต้องทำให้ได้ “ อายุ 17 ปี ชอบถ่ายรูปบรรยากาศ สิ่งรอบๆตัวเรา เมื่อเรานึกย้อนถึงวันและเวลา ณ ช่วงนั่นๆๆ มันจะทำให้เราได้หวนรำรึกนะคะ และการถ่ายรูปแต่ละครั้ง ไม่ใช่สักแต่ถ่าย แต่มันคือการถ่ายทอดจากความรู้สึกที่เรามีต่อภาพนั่นๆๆด้วยนะคะ ชอบมากกับการถ่ายรูป แต่จะชอบมากที่สุด คือ การได้สัมผัสกับบรรยากาศในสถานที่ ที่เรากำลังยืนอยู่ รู้จักกันเพิ่มเติม

ปาย

ทีม Lukkrouh ชนาภา วงค์ชุมภู อายุ 17 ปี เป็นคนน่ารัก ร่าเริง สอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่น ถ้าได้ตั้งใจทำอะไรจะตั้งใจทำมากๆ ใจร้อนง่าย โกธรง่ายหายไว รู้จักกันเพิ่มเติม