Category Evolution

กาย

กิตติธร สายสุด อายุ 16 ปี สนใจเกี่ยวกับ,การพัฒนาโปรแกรม,การสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นจากไบอร์ดมโครคอนโทรลเลอร์ รู้จักกันเพิ่มเติม

พลอย

เบญจรัตน์ วัฒนภักดี ” ใช้ชีวิตให้ฉ่ำ ล่ำสุดจึง ทึ่งสะบัด สุดจัด “ รู้จักกันเพิ่มเติม

ปลื้ม

พีรดา เทิงสูงเนิน “เกรดดี ( D ) แต่ตั้งใจเรียนนะคะ เรื่องเรียนเป็นกลางแต่เรื่องชาวบ้านคือที่หนึ่ง “ รู้จักกันเพิ่มเติม

ฉัท

ฉัทชนัน บุญทรัพย์ ” ไม่ว่าจะมีกี่รหัส ถ้าเป็นเรื่องเกมก็พร้อมฟามตลอด “ อายุ 17 ปี สนใจเกี่ยวกับการเขียยนโปรแกรม,การตัดต่อวิดิโอ ,การสตรีมเกม รู้จักกันเพิ่มเติม

ตะวัน

ตะวัน เจริญดี ” ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก้แพ้ลา เพราะลาไปก่อน ขอบคุณครับ “ อายุ 16 ปี ชอบการเขียนโปรแกรม,การตัดต่อคลิป,การทำคลิปวีดีโอ รู้จักกันเพิ่มเติม