สุภัสสร จันทร์อินทร์

  • เศร้าแค่ในสตอรี่ ตัวจริงอารมณ์ดีเต้นสาวบางโพ
  • ส่วนที่ลดยากที่สุดคือความสวยค่ะ เพราะค่อนข้างจะสวยมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *