วรินทร รัตนเจียมรังษี

  • นางสาววรินทร รัตนเจียมรังษี ( เฟิร์น )
  • เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2548
  • อายุ 18 ปี กรุ๊ปเลือด : B
  • งานอดิเรก : ดูหนัง ฟังเพลง
  • MBTI : INFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *