อายุ 16 ปี ชอบเรียนทุกวิชายกเว้นชีวะ มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อวิศวะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *