อายุ 16 ปี ชอบเรียนเคมี มีความใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *