ปรเมศ อ่ำครอง

xr:d:DAGBI-b3uis:20,j:3944450844313740932,t:24040104

ชื่อ-สกุล นาย ปรเมศ อ่ำครอง

ชื่อเล่น ฟิวส์

วันเกิด 2 ส.ค. 2549

อายุ 17 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *