ฉัทชนัน บุญทรัพย์

” ไม่ว่าจะมีกี่รหัส ถ้าเป็นเรื่องเกมก็พร้อมฟามตลอด “

อายุ 17 ปี สนใจเกี่ยวกับการเขียยนโปรแกรม,การตัดต่อวิดิโอ ,การสตรีมเกม

รู้จักกันเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *