กิ๊ฟ

” อย่ากลัวที่จะก้าวช้าๆ แต่จงกลัวที่หยุดกับที่DO NOT BE AFRAID TO STEP SLOWLY BE AFRAID TO STAY STILLฉันมีความฝันและฉันจะต้องทำให้ได้ “

อายุ 17 ปี ชอบถ่ายรูปบรรยากาศ สิ่งรอบๆตัวเรา เมื่อเรานึกย้อนถึงวันและเวลา ณ ช่วงนั่นๆๆ มันจะทำให้เราได้หวนรำรึกนะคะ และการถ่ายรูปแต่ละครั้ง ไม่ใช่สักแต่ถ่าย แต่มันคือการถ่ายทอดจากความรู้สึกที่เรามีต่อภาพนั่นๆๆด้วยนะคะ ชอบมากกับการถ่ายรูป แต่จะชอบมากที่สุด คือ การได้สัมผัสกับบรรยากาศในสถานที่ ที่เรากำลังยืนอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *