กาฟิว

สิทธิชัย แดงแก้ว

ชื่อ-สกุล  สิทธิชัย แดงแก้ว

ชื่อเล่น กาฟิว

วัน-เดือน-ปีเกิด : 6 ธันวาคม 2549

อายุ : 17 ปี

สัญชาติ : ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *