Category พละศึกษา

ปาย

ทีม Lukkrouh ชนาภา วงค์ชุมภู อายุ 17 ปี เป็นคนน่ารัก ร่าเริง สอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่น ถ้าได้ตั้งใจทำอะไรจะตั้งใจทำมากๆ ใจร้อนง่าย โกธรง่ายหายไว รู้จักกันเพิ่มเติม